Консультации страховщиков
Специальные предложения страховых компаний
Страхування фінансових ризиків

Страхування фінансових (комерційних) ризиків

Перелік ризиків, які можуть негативно вплинути на фінансові результати будь-якої комерційної діяльності досить широкий і не завжди прогнозований, тому в сучасних умовах страхування стало універсальним засобом захисту майнових інтересів підприємств і організацій усіх форм власності. Успішне функціонування будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності залежить від вчасності та точності виконання контрагентами договірних зобов'язань, але досить часто їх виконанню заважають обставини незалежні від волевиявлення Сторін.

Невиконання договірних зобов'язань однією із Сторін цивільно-правової угоди може спричинити іншій Стороні значні збитки.
Страхування фінансових (комерційних) ризиків покликане захистити суб'єктів господарювання від можливих збитків при здійсненні своєї діяльності в частині виконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими угодами.
Укладання договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків може здійснюватись на випадок непередбачуваних збитків через невиконання договірних зобов'язань як самим Страхувальником перед контрагентом, так і контрагентами перед Страхувальником.

Зверніть увагу!

  1. Договір страхування укладається відносно цивільно-правової угоди між Страхувальником і його контрагентом. Страхова сума дорівнює сумі, зазначеній в такій угоді.
  2. Строком страхування є строк дії угоди (договору, контракту) між Страхувальником та контрагентом.
  3. Витрати на страхування комерційних ризиків відноситься до валових витрат.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ